Vilkår og betingelser

1. Generelt

Disse betingelsene gjelder for bestilling av tatoverings design, timebestilling og betaling av depositum hos Inspirit Tattoo AS.

Disse betingelsene vil sammen med din bestilling, og en eventuell avtalebekreftelse utgjøre et samlet avtalegrunnlag for bestillingen.

Selger er: Inspirit Tattoo AS, org.nr: 925 372 897, adresse: Pedersgata 47, 4013 Stavanger, og blir i det følgende benevnt Inspirit Tattoo, vi, oss, tjenesteformidler eller selger.

2. Kjøp av gavekort

 • Gavekort er upersonlige og er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato.
 • Gavekort kan ikke innløses i kontanter
 • Tapt gavekort erstattes ikke.
 • Gavekort kan benyttes som betalingsmetode for produkter og tjenester hos Inspirit Tattoo AS.
 • Gavekortet sendes til oppgitt adresse

3. Betaling av depositum

Betingelsene for depositum er til enhver tid regulert av avtalebetingelsene til Inspirit Tattoo AS
Under punkt 8. Depositum, punkt 9 Betaling og punkt 10 Fakturering ved avbestilling etter fristen / Uteblivelse fra time

4. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved checkout gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, Vipps, faktura eller delbetaling.

Ved valg av faktura eller delbetaling som betalingsmåte vil det inngås egne avtaler for finansieringen, og du vil motta informasjon og avtaledokumenter fra den aktuelle leverandøren av finansieringen ved checkout.

Ved bruk av kort eller Vipps vil kjøpesummen bli belastet på kortet ved bestilling. Det vil si ved fullføring av checkout.

Faktura eller delbetaling kan ikke benyttes for betaling av depositum!

4.1 Betaling av depositum

4.2 Betaling av tatoveringstime

5. Betaling med kort

Vi forplikter oss i utgangspunktet ikke til å oppbevare kortnummer utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

For å gjøre det enklere å kjøpe gavekort og betale depositum hos oss neste gang kan du, ved betaling i kassa, selv velge å lagre kortinformasjonen din sikkert hos oss. Det er viktig at du logger deg ut av kundekontoen din når du har avsluttet handelen. Du er selv ansvarlig for ikke å dele brukernavn og passord med andre. For å utføre betalingen videreformidler vi dine opplysninger til vår betalingsleverandør. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte og er PCI Level 1-sertifisert.

6. Levering av gavekort

Ved levering av gavekort kan du ved checkout velge å hente det i studioet kostnadsfritt, eller at gavekortet sendes som pakke i postkassen for 29 kr til den adressen som er oppgitt ved checkout.

Avtalebetingelser

1 Generelt

Avtalebetingelsene gjelder for bestilling og utførelse av tatoverings tjenester hos Inspirit Tattoo. Inspirit Tattoo AS formidler tatoverings tjenester på vegne av den tatovøren som utfører tjenesten. Avtalebetingelsene vil sammen med din bestilling, booking bekreftelse og egenerklæring om helse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for timeavtalen.

Definisjon av partene

 • Tjenesteformidler er: Inspirit Tattoo AS, org.nr: 925 372 897, adresse: Pedersgata 47, 4013 Stavanger, og blir i det følgende benevnt Inspirit Tattoo, vi, oss eller tjenesteformidler.
 • Selger er: tatovøren som utfører tjenesten, og blir i det følgende benevnt tatovøren
 • Kjøper er: personen som står oppgitt i bestillingen, og blir i det følgende benevnt deg, du, dere, deres, ditt eller kjøper

For å få utført en tatovering hos Inspirit Tattoo må du:

 • Være fylt 18 år
 • Akseptere avtalebetingelsene
 • Fylle ut og signere Samtykke og Egenerklæring (Gjøres i studioet)

2 Bestilling -og avtaleprosess

Din timebestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din timebestilling, med mindre den avbestilles av deg eller oss, les mer om avbestilling i punkt 3. Avbestilling av tatoverings timer

Vi bekrefter avtalen din ved å sende deg en booking bekreftelse på sms og -/eller e-post. Les nøye igjennom booking bekreftelsen når du mottar den, og undersøk om booking bekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse timer på grunnlag av sykdom, teknisk svikt og lignende. Vi vil gi beskjed om dette i så god tid som mulig.

Vi forbeholder oss også retten til å avlyse tatoverings timer dersom du møter til timen under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler, eller om du inntar rusmidler i forkant eller under tatoverings timen, -eller om utførelsen av tatoveringen kan medføre en fare for din egen eller andres helse på grunn av din tilstand. Tatoverings timer vi må avlyse på bakgrunn av slike tilfeller, vil du bli belastet for, ettersom at du burde forstå at det kan ha betydning for utførelse av tatoveringen, og risikoer forbundet ved tatoveringen.

En tatoveringstime regnes som 50 minutter, tatovøren har rett på 10 minutters pause per klokketime.
Pausene kan benyttes separat eller sammenslått

3 Avbestilling av tatoverings timer

Avbestilling av tatovering timer, må gjøres senest 48 timer før timeavtalen starter. Avbestilling av timer kan kun gjøres ved å kontakte studioet på booking@inspirittattoo.no, eller ved å kontakte studioet på telefon eller sosiale medier.

Dersom du avbestiller tatoverings timen din etter at avbestillingsfristen er utløpt, vil du bli belastet med 1200 kroner pr. oppsatt time.

Unntak ved avbestilling etter fristen:

 • Timer som er bestilt utenfor avbestillingsfristen kan avbestilles kostnadsfritt innen 2 timer etter at timen ble bestilt.
 • Dersom du blir forhindret til å møte til timen grunnet sykdom, plikter du å melde fra til studioet straks du blir oppmerksom over symptomene. Ved sykdom skal legeerklæring fremvises innen 7 virkedager fra første sykedag, du vil da ikke bli belastet for timen selv om avbestillingen ble gjort etter utløpt avbestillingsfrist.

4 Ombooking av tatoverings timer

Ombooking av tatoverings timer må gjøres senest 48 timer før timeavtales starter. Ombooking av timer kan kun gjøres ved å kontakte studioet på booking@inspirittattoo.no, eller ved å kontakte studioet på telefon eller sosiale medier.

Det er ikke mulig å ombooke tatoverings timer etter at fristen for ombooking er utløpt.

5 Møte for sent til tatoverings timen

Tatovøren venter i 15 minutter, etter dette regnes kunden som «ikke møtt» og har dermed ikke krav på tatoveringstimen. Dersom du på forhånd har varslet om forsinkelse, eller opplyser om forsinkelse når vi forsøker å kontakte deg, venter tatovøren i opptil 50 minutter, dersom timen ikke vil medføre ventetid for andre kunder. Du vil bli belastet for en ekstra tatoveringstime for ventetiden til tatovøren dersom tatovøren venter i over 15 minutter.

6 Uteblivelse fra time

Ved Uteblivelse fra tatoverings time, vil du bli belastet med 1200 kroner pr. oppsatt time.

7 Ventetid

Det kan forekomme ventetid. Dersom ventetiden er lengre enn 30 minutter skal tatovøren gi beskjed til deg i forkant av timen. Tatovøren skal opplyse om hvor lange ventetiden vil være, dersom ventetiden overstiger 60 minutter har du rett til å kansellere timen uten å bli belastet for timen, du kan også velge å avtale ny time, med mindre du samtykker til ventetiden. Du blir ikke belastet for ventetiden. Tid som brukes på design av tatoveringen, eller klargjøring av arbeidsstasjon regnes ikke som ventetid.

8 Depositum

Ved inngått timeavtale skal det betales et ikke-refunderbart depositum på opptil 50% av den veiledende prisen, depositumet kan likevel ikke være mindre enn 500 kroner eller mer enn 3000 kroner, det er tatovøren som fastsetter beløpet som skal betales.

Ved avbestilling innenfor avbestillingsfristen vil depositumet stå disponibel på din kundekonto i 12 måneder. Ved avbestilling etter avbestillingsfristen, uteblivelse fra time eller andre brudd på avtalebetingelsene vil medføre til at innbetalt depositum debiteres fra din kundekonto. Dersom timeavtalen ble avlyst av tatovøren grunnet sykdom, teknisk svikt eller lignende, har du rett til å kansellere timen og refusjon av innbetalt depositum, med mindre du godtar å sette opp nytt tidspunkt for timeavtalen.

Depositum er personlig og kan ikke overføres til andre.

9 Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved endt timeavtale gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, med kontanter eller med delbetaling (Resurs konto). Ved valg av delbetaling (Resurs konto) som betalingsmåte må det inngås egne avtaler med Resurs Bank. Vi gjør oppmerksom på at søknad om delbetaling (Resurs konto) må være godkjent i forkant av tatoverings timen. 

Innbetalt depositum trekkes fra ved betaling.

10 Fakturering ved avbestilling etter fristen / Uteblivelse fra time

Ved avbestilling etter fristen eller uteblivelse fra time, vil du bli belastet med 1200 kroner pr. oppsatt time. Faktura sendes til din e-post adresse. Fakturaen vil automatisk sendes med forfall samme dag som faktura dato, med mindre annet er avtalt med tatovøren.

Dersom det er innbetalt et depositum, vil innbetalte beløp trekkes fra beløpet som faktureres. Fradraget vil spesifiseres på fakturaen.

Ved manglende betaling sendes inkassovarsel. Ved fortsatt manglende betaling etter inkassovarselets forfall, blir kravet videresendt til inkasso.

11 Force majeure

Dersom tatovøren er forhindret fra å levere tjenesten grunnet omstendigheter slik som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, beslag, opprør, pandemi, tiltak fra myndigheter for å hindre spredning av pandemi, eller andre hendelser partene ikke kan råde over, vil timeavtaler bli utsatt på ubestemt tid. Force majeure utløser ikke refusjons rettigheter av innbetalt depositum.

12 Sykdom

Ved sykdom plikter du å avbestille timen din eller ombooke timen din straks du blir oppmerksom på symptomene. Vi forbeholder oss retten til å avlyse timen, dersom du møter til timen med feber eller symptomer på en smittsom sykdom. Tatoverings timer vi må avlyse på bakgrunn av slike tilfeller, vil du bli belastet for, ettersom at du burde forstå smitterisikoen og at avtalen skulle blitt avbestilt straks du ble oppmerksom på symptomene.

13 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår time bestillinger, avbestillinger etter frist og uteblivelse fra timer følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Stavanger tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Garantibetingelser for tatoveringer

Vi tilbyr en garanti på 6 måneder når du tatoverer deg hos oss. Det vil si at dersom du oppdager feil i tatoveringen vil garantien dekke kostnadsfri rettelse av tatoveringen.

1  Hva garantien omfatter

Feil eller mangler i tatoveringen som for eksempel at tatoveringen har mistet mye detaljer.

2 Hva garantien ikke omfatter

Normal slitasje, tatoveringer utført over arr eller på slitasjeområder slik hender, fingre, albue, knær og føtter.

3 Garantiperiode

Garantiperioden er 6 måneder fra kjøpsdato.

4 Reklamasjonskrav

Mangelen som blir reklamert under Inspirit Tattoo sin garanti må rapporteres til Inspirit Tattoo innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget. Reklamasjonskrav skal rettes til post@inspirittattoo.no. Søknaden vil bli behandlet så snart all etterspurt dokumentasjon er fremlagt.

5 Godkjent reklamasjonskrav

Dersom søknad blir godkjent vil Inspirit Tattoo rette opp i mangelen. Det er Inspirit Tattoo som vurderer og godkjenner tiltak for løsning.

6 Garantien bortfaller:

  • Dersom tatoveringen har mistet detaljer på grunn av egen uforsiktighet eller utilstrekkelig etterbehandling.
  • Dersom det er brukt andre etterbehandlingsprodukter enn anbefalt.
  • Dersom etterbehandlingsveiledningen ikke er fulgt.
  • Dersom opplysningsplikten i egenerklæringen ikke er holdt.
  • Dersom man ikke møter til timeavtale for rettelse, eller avbestiller etter avbestillingsfristen.

7 Når manglene er rettet opp

Garantien forlenges med 6 måneder når det er utført rettelse på tatoveringens mangler.

8 Annet

Hva er normal slitasje?
Det er normalt at tatoveringen endrer seg litt under helbredelsesprosessen og det må forventes at fargene i tatoveringen vil være noe lysere når tatoveringen er ferdig leget. Dette skyldes at når tatoveringen er fersk ser du tatoveringen i både overhuden «Epidermis» og lærhuden «dermis». Under helbredelsesprosessen vil overhuden fornyes av nye hudceller og tatoveringen vil etter helbredelsesprosessen kun være i lærhuden.

Dersom tatoveringen blir eksponert for mye sollys kan dette også medvirke til endringer i tatoveringen, selv om den er ferdig grodd.

Hvorfor kan vi ikke tilby garanti på enkelte kroppsplasseringer?
Enkelte områder på kroppen reagerer annerledes på å bli tatovert. Noen områder er i konstant bruk og bevegelse som gjør at tatoveringen er ekstra utsatt for slitasje både under og etter helbredelsesprosessen.